AcuPuur


Patrice Röben


Nassaustraat 17
5402 EC Uden
M 06 - 4864 2864
KvK 1725 7985
info@acupuur.nl
www.acupuur.nl

Tsi Mo

FAGT


Homepagina

AcuPuurPatrice Röben
Welkom op mijn site van AcuPuur.

Ik ben Patrice Röben en heb in mei 2011 mijn opleiding Klassieke Acupunctuur bij 'Tsi Mo' te Baarn officieel afgerond.

Mijn bewuste keuze voor de Klassieke Acupunctuur wordt sterk gemotiveerd door het gegeven dat deze alternatieve geneeswijze nadrukkelijk is gericht op de aanpak van de oorzaken, niet van de symptomen. Dit zowel bij lichamelijke als ook geestelijke klachten.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
In het kader van de nieuwe Europese wetgeving dien ik uw privacy conform de AVG geregeld te hebben. Onderaan mijn website vindt u het Privacyreglement. Ook hier kunt u lezen op welke manier en met welk doel ik met uw persoonsgegevens omga.

Deze gegevens heb ik nodig voor uw cliëntendossier, en voor facturatie aan u en uw zorgverzekeraar. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die ik nodig heb voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Naam en adres, geslacht, beroep, geboortedatum, telefoonnummer, zorgverzekeraar en bijbehorend cliëntnummer.
Omschrijving van de behandeling waarvoor u bij praktijk AcuPuur bent.

Ik dien te voldoen aan dossierplicht vanuit de WGBO, WKKGZ en de beroepscode. Hierbij hoort de geheimhoudingsplicht, alsmede de meldingsplicht bij datalek.

Op mijn website ziet u een contactformulier waarin u kunt aangeven uw gegevens in te zien of definitief te verwijderen. Gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Voordat de behandeling begint dient u een 'Behandelovereenkomst' te tekenen, en uw ID te laten zien.

Praktijk: Nieuw Adres
Mijn praktijk is voortaan gevestigd in de Nassaustraat 17, 5402 EC te Uden.
Er is voldoende gratis parkeerruimte. De praktijk is helaas niet rolstoeltoegankelijk.

Routebeschrijving
Klik hier voor een routebeschrijving (via Google-Maps)

Tsi Mo Klassieke Acupunctuur
AcuPuur is een praktijk voor Tsi Mo Klassieke Acupunctuur.
Tsi Mo betekent: Polsdiagnose.

Geheimhouding en vertrouwlijkheid
Zoals iedere geregistreerde therapeut ben ik verplicht tot geheimhouding van alle informatie die u mij als cliënt toevertrouwt.
Ook heb ik een bij-en nascholingsverplichting.

Aangesloten bij alle beroepsorganisaties
Als geregistreerd therapeut ben ik aangesloten bij alle relevante beroepsorganisaties, expertisecentra en onafhankelijke klachten- en tuchtcommissies. Klik eventueel op onderstaande logo's voor nadere informatie. Daar kan en mag u als cliënt op vertrouwen.

ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -