AcuPuur


Patrice Röben


Nassaustraat 17
5402 EC Uden
M 06 - 4864 2864
KvK 1725 7985
info@acupuur.nl
www.acupuur.nl

Tsi Mo

FAGT
AcuPuur | Klassieke Acupunctuur

Klassieke AcupunctuurDe klassieke acupunctuur gaat uit van het principe dat alles met elkaar verbonden is. Wanneer er bepaalde klachten zijn, dan kunnen de symptomen hiervan het gevolg zijn van een verstoring van energie in een ander energiesysteem in het lichaam dan waar de klacht tot uitdrukking komt. De klassieke acupuncturist kijkt dus niet alleen naar de symptomen, maar onderzoekt waar in het energiesysteem het probleem zijn oorsprong vindt (dit in tegenstelling tot de acupunctuur van de syndromenleer). De acupunctuurbehandeling die ik hanteer is erop gericht zo min mogelijk naalden te plaatsen, om zo het grootst mogelijke resultaat te verkrijgen.

De klassieke acupuncturist bepaalt dmv de polsdiagnose op welk energiepunt een naald geplaatst gaat worden om de energie weer te laten stromen. Hierdoor wordt het zelfherstellend vermogen van de mens geactiveerd en kunnen klachten verminderen of verdwijnen.

Bij de polsdiagnose wordt er gevoeld naar de vorm van de polsslag. Dit betekent dat men let op de breedte, diepte, snelheid en spanning van de polsslag. Afhankelijk van de positie in de pols correspondeert deze met een energiebaan in het lichaam. Aan de hand van deze differentiatie wordt bepaald waar de verstoring zit en dmv welke naaldkeuze dit verholpen kan worden.

Klassieke acupunctuur kan heel goed in combinatie met de Westerse geneeskunde gecombineerd worden.
ga naar www.i-quip.nl
© 1999 -